Liên hệ trực tiếp:

Trường TH&THCS Đông Long

Tiền Hải - Thái Bình