Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 11 : 1.097
Năm 2022 : 6.368
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CHI BỘ TRƯỜNG TH&THCS ĐÔNG LONG THAM DỰ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII

Sáng ngày (27/3), Khai mạc Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng khai mạc. Hội nghị do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức nhằm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 9-3-2021 của bộ chính trị khóa XIII "Về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Lần đầu tiên, gần 1 triệu cán bộ, Đảng Viên ở cở sở trong cả nước được học nghị quyết đại hội XIII của Đảng thông qua hình thức trực tuyến tại gần 7.500 điểm cầu trên cả nước. Nhiều nơi đã được tổ chức đến tận cấp xã. Nhưng đó chưa phải là điều đặc biệt duy nhất. Lần đầu tiên, thời gian nghị quyết của Trung ương đến cơ sở chỉ diễn ra trong 2 ngày, (27-28 tháng 3) trước kia, việc này có khi mất cả năm. Điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng tòa nhà Quốc Hội, tổ chức bằng hình thức trực tuyến để đảm bảo an toàn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19

Theo kế hoạch tổ chức của Ban tuyên giáo Trung ương, Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết của Đại hội XIII của Đảng nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động để tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội XIII, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Hội nghị triển khai quán triệt 5 chuyên đề, nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện đại Hội XIII của Đảng, gồm:

Chuyên đề 1: Báo cáo chính trị của ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ chính trị, giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, chủ tịch hội đồng lý luận Trung ương truyền đạt.

Chuyên đè 2: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 -2030 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ chính trị, Thủ tướng chính phủ truyền đạt

Chuyên đề 3: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban chấp hành Trung ương khóa XII tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đồng chí Phạm Minh Chính, ủy viên Bộ chính trị, Trưởng ban tổ chức trung ương truyền đạt.

Chuyên đề 4: Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam, do đồng chí Phan Văn Giang, Uỷ viên Bộ chính trị, Tổng tham mưu Trưởng Quôn đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng bộ quốc phòng truyền đạt

Chuyên đề 5: Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc phòng, do đồng chí Tô Lâm, Uỷ viên Bộ chính trị, Bộ trưởng bộ công an truyền đạt.

Hình ảnh: Đảng Uỷ xã Đông Long - Tiền Hải  tham dự hội nghị bằng hình thức trực tuyến

 


Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video Clip
Văn bản mới